×

Doğu Batı Bilim Sanat Derneği Sinema Atölyesi kapsamında İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Dr. Recep ÇÖKERDENOĞLUrgün Eğitimin Türk Sinemasında Temsili" konulu sunumu 06 Ekim 2021 saat 20.00'da gerçekleştirilecektir.